Om os

Vognmand med container og krankørsel.

Viborg Renovation ApS / 1313, er en moderne, privatejet vognmandsforretning, der primært beskæftiger sig med udlejning af container, indsamling og håndtering af affald fra virksomheder samt private. Krankørsel samt levering af sand og grus m.m. Vores primære arbejdsområde er det midt og østjyske.

Viborg Renovation ApS / 1313 er en sammenkobling af de to gamle Viborg virksomheder Viborg Renovation og 1313, i 2013 blev 1313 opkøbt af Viborg Renovation, hvilket betyder de den dag i dag danner rammen om en af Viborgs største transport virksomheder.

Vi er 34 erfarne og engagerede medarbejdere, der alle lægger stor vægt på at yde vore kunder en professionel og høj service. Vi er derfor en seriøs samarbejdspartner når det gælder:

  • Udlejning af container til såvel private som erhverv
  • Industrirenovation (dagrenovationslign.)
  • Indsamling af pap & papir til genbrug
  • Kørsel med kran/grab
  • Levering af sand og grus m.m.
  • Alle former for vognmandskørsel
Vognmand med container og krankørsel.

Historien om Viborg Renovation

Viborg Renovation A/S blev startet den 1. november 1971 af brødrene Preben og Henning Jensen, Vestermarkens Maskinstation og vognmand Erik Christensen, Koldingvej i Viborg med adresse hos vognmandsforretningen på Koldingvej. Helt fra starten vandt virksomheden en større licitation på dagrenovationsområdet i den dengang forholdsvis nye og større Viborg Kommune, der havde set dagens lys den 1. april 1970.

Der var ved opstarten 5 lastbiler, hvoraf 3 havde tippelad og 2 med fast lad. De 12 medarbejdere kørte rundt og samlede dagrenovation i både poser og spande. Fra 1975 blev der investeret i lukkede renovationsbiler og virksomheden begyndte at leje minicontainere ud til både virksomheder og private. Som et symbol på firmaets miljørigtige ansvarlighed kørte Henning Jensen og Erik Christensen rundt på ruterne om aftenen for at indsamle tabte sække og andet affald. Dette skete vel at mærke uden at de fik nogen form for betaling for den del af deres arbejde.

I 1977 solgte Erik Christensen sin vognmandsforretning til Henning Poulsen, men fortsatte gennem et ApS sit medejerskab i Viborg Renovation A/S. I 1984 afgik Preben Jensen ved døden og Viborg Renovation I/S etableredes ved en fusion af to ApS`er ejet af Henning Jensen og Erik Christensen.

Der blev i 1988 bygget et nyt domicil til Viborg Renovation I/S på Ølandsvej i Viborgs industriområde. Året efter afgik Erik Christensen ved døden, hvorefter Henning Jensen overtog virksomheden som eneejer.

I 1994 ophørte virksomheden med at hente dagrenovation i Viborg Kommune. På det tidspunkt var Morten Pedersens vognmandsforretning på Katmosevej i Viborg blevet opkøbt. Arbejdsopgaverne med udlejning af containere og alle former for lastbilkørsel blev samtidig en større del af omsætningen. Der blev eksempelvis kørt transporter til L 90 forbrændingsanlægget i Maabjerg, ligesom der var større transportopgaver for dæk genbrugsvirksomheden Genan.

Allerede i sine unge år havde sønnen Lars Højvang gennem en årrække arbejdet i Viborg Renovation I/S. Efter i ti år at have haft andet job, vendte han i 1994 tilbage som chauffør. I 2003 startede et generationsskifte, hvor Lars Højvang overtog halvdelen af virksomheden. Fra 2005 har han været eneejer og direktør for Viborg Renovation I/S. I mellemtiden var i 2004 tilkøbt virksomheden Karup Renovation.

Indsamling af genanvendelige materialer med dertil hørende affaldssortering blev fra året 2007 en ikke uvæsentlig del af virksomheden. I 2010 blev opført en moderne affaldssorterings hal på adressen Egelundvej 1. I 2015 indsamles fortsat betydelige mængder af genanvendelige affalds materialer. Som eksempel kan nævnes, at der håndteres 100 tons pap om ugen, der indsamles rundt hos industri og større virksomheder.

Den 28. oktober 2013 er den seneste store milepæl og mærkedag i firmaets historie. På denne dag blev en anden hæderkronet Viborg virksomhed 1313 overtaget af Viborg Renovation I/S.      To velkendte Viborg virksomheder i vognmands og genbrugs branchen videreføres herefter på adressen Egelundvej 6 som Viborg Renovation ApS under firmanavnet og logoet: Viborg Renovation – 1313.

I 2015 har virksomheden en kapacitet på 25 lastvogne med kørsel af al transport og leverance af et stort sortiment af sand og grusgravsmaterialer. Hertil kommer et alsidigt udbud af tidssvarende materiel som kraner, containere og blokvogne til udlejning til både virksomheder og private. Især på affalds og genbrugsområdet ydes der rådgivning med stor erfaring og service til virksomheder.

De 30 ansatte yder i hverdagen en solid og tillidsfuld indsats, som er værdsat hos kunderne.

Historien om 1313 i Viborg

Virksomheden 1313 i Viborg blev grundlagt i 1936, hvor brødrene Alfred og Asmund Thorsen startede Budcentralen i Viborg by. Alle transporterne foregik på budcykler, også brændselssække og koks, som byboerne havde brug for i det daglige i vinterperioden. Senere blev der transporteret varer på hestevogne som udviklede sig til transport på motorcykler med sidevogn.

Under anden verdenskrig fra 1940 til 1945 var der basis for at investere i lastvogne. Vel at mærke med en generator som drivkraft, så der skulle fyres op, inden man kunne køre ud på landevejen. På det tidspunkt var der 10 mand beskæftiget samt noget for tiden meget sjældent. Der var ansat kontorpersonale til at holde styr på regnskaberne.

I 1956 overtog Alfred Thorsen hele vognmandsforretningen og virksomheden skiftede navn til det gennem generationer i Viborg velkendte: A. Thorsen 1313. I folkemunde var det et kendt firma med baggrund i telefonnummeret 1313. Samtidig kom firmaets meget synlige varemærke på bilerne i form af den karakteristiske gule farve.

Gennem en meget lang årrække havde A. Thorsen 1313 virksomheden domicil i Sjællandsgade i Viborg. Men i 1970 kunne lejekontrakten her ikke fornyes. På det tidspunkt havde datteren Birthe og svigersønnen Knud Brøcher overtaget en del af virksomheden. De fandt på det tidspunkt en grund på Industrivej, som reelt kun var en bar mark fyldt med mudder. Her blev bygget tidssvarende faciliteter i form af garageanlæg og kontorer. I løbet af en årrække blev den bare mark til et industri og handelsområde med brandstation, synshal, autoforhandlere og et større supermarked som naboer.

I 2010 flyttede virksomheden endnu en gang. På dette tidspunkt var et nyt generationsskifte i gang i det gamle hæderkronede Viborg familiefirma 1313. Sønnerne Morten og Michael Brøcher havde nu overtaget ejerskabet. Der blev erhvervet en stor grund på 82.000 kvm i Viborg Kommunes industriområde på Egelundvej. Her blev der bygget et stort tidssvarende garageanlæg med tilhørende kontorbygning og sorterings samt lagerfaciliteter.

Det var her 1313 startede med at sortere og genbruge byggeaffald. Der blev blandt andet sorteret træ, gips, isolering og glas. Og med en vognpark på 25 lastbiler kunne virksomheden løse de mangesidede opgaver, der blev udbudt i branchen.

Siden budcyklerne i 1936, var der sket en fantastisk udvikling. Ånden i firmaet med høje standarder og ansvarsbevidste medarbejdere var fortsat de bærende elementer i løsningen af de daglige arbejdsopgaver for kunderne. Det var med denne udvikling som baggrund, at Viborg virksomheden 1313 i året 2013 blev overtaget af en anden hæderkronet virksomhed, Viborg Renovation I/S.